درج مطلب
 

سخن مدیر

مدرسه کانون نظام آموزش و پرورش است. مدرسه سبز تحقق ماموریت و اهداف نظام تعلیم وتربیت است. ماموریت تعلیم و تربیت در یک عبارت خیلی کلی، کیفیت یادگیری و تربیت همه­جانبه دانش­آموزان است.

بر اساس این ماموریت انتظار می­رود مدرسه بتواند زمینه تحقق اهداف تعلیم و تربیت یعنی دستیابی دانش­آموزان به سطحی از شایستگی­های اعتقادی، عبادی و اخلاقی، علمی و فناوری، اجتماعی و سیاسی، زیستی و تربیت بدنی، زیباشناختی و هنری، اقتصادی و حرفه­ای و ساحت­های سند تحول بنیادین را فراهم آورد. برای ارتقاء این انتظار نیازمند ارتقاء کیفیت در فعالیت­های مختلف مدرسه هستیم. برای این منظور شاخص­­ها و استاندارد­های آموزشگاه در مؤلفه فرآیندی در برنامه سالانه مدرسه تدوین شده­است. به عبارت دیگر وضع مطلوب مدرسه در این برنامه مشخص شده­است.

 

سخن مدیر.pdf