چارت سازمانی و معرفی دبیرستان 
 

 

معرفی دبیرستان دخترانه شعبانی

با توجه به این که آموزش از اصلی ترین رکن های یک مدرسه می باشد، تمام سعی و اهتمام ما بر آن است تا با به کارگیری بهترین روشهای آموزشی به این مهم نائل شویم.

این فرآیند زمانی به نتیجه خواهد رسید که اولیاء گرامی همگام و حامی دانش آموزان درکنار واحد آموزشی قرار گیرند؛ باشد که سال تحصیلی جدید را به خوبی آغاز نموده و با موفقیت عزیزانمان به پایان برسانیم.

اهم فعالیتهای دبیرستان شعبانی:

 • - برنامه ریزی کلی آموزشی در سال تحصیلی
 • - تحلیل بازخورد عملکرد دبیران
 • - مدیریت و جمع بندی گروههای درسی
 • - هدایت اساتید جهت نیل به اهداف و سیاست های کلی مدرسه
 • - نظارت دقیق بر مصوبات گروههای آموزشی در خصوص اجرای سرفصل های تدریس در هر پایه اعم از کتاب درسی و محتوای تکمیلی
 • - برگزاری کارگاههای آموزشی جهت ارتقاء سطح آموزشی و پیشبرد اهداف آموزشی
 • - برگزاری جلسات آموزشی استفاده از نرم افزارهای تولید محتوا و نظارت بر فعالیت های هوشمندسازی
 • - هدایت همکاران جهت استفاده از روش های نوین تدریس
 • -استفاده از مشاورین مجرب و کارآمد در برنامه ریزی درسی
 • - اجرای طرح آزمونهای جامع ( آزمون یار)
 • - اجرای طرح الگوی فضیلت شهروندی
 • - اجرای طرح فرهنگ اقامه نمازو قرائت قرآن
 • - اجرای طرحهای پژوهشی
 • - توسعه مشارکت دانش آموزان در مدرسه
 • - توسعه کار آفرینی و ترویج فرهنگ کار
 • - کیفیت بخشی به فعالیتهای ورزشی و فوق برنامه

با توجه به اینکه در دبیرستان شعبانی از اهم اهداف، بالا بردن نگرش دانش آموزان و خلاقیت آنها در زمینه فراگیری علوم مختلف می باشد در نتیجه لازم به ایجاد روش های مطالعاتی مناسب و بهره وری حداکثر از هوش و استعداد دانش آموزان با استفاده از روش های نوین تدریس و تکنولوژی های نوین آموزشی جهت به روزرسانی دبیران محترم می باشد. این واحد با تلاش بی وقفه سعی در کسب بیشترین و بهترین نتایج در کلیه فعالیت های علمی مدرسه را دارد.

همچنین سعی ما بر این است که سیاست گذاری علمی آموزشی در جلسات گروههای آموزشی هر درس با توجه به اهداف کتب درسی و استفاده از نرم افزارهای تولیدمحتوا،آزمایشگاههای موجود در مدرسه با حضور سرگروههای هر درس و همکاران صورت گرفته و خروجی آن بودجه بندی و طرح درسی است که به همراه جزوات تکمیلی مطابق با محتوای کتاب درسی و اقتضای سطح علمی دانش آموزان هر سال در اختیار دانش آموزان قرار می گیرد.